OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Usługi/Produkty

Zintegrowany System Zarządzania- Jakością- Bezpieczeństwem- Utrzymaniem

Integracja Systemu Zarządzania Jakością- Bezpieczeństwem- Utrzymaniem, umożliwi uporządkowanie zakresów odpowiedzialności osób/ stanowisk, biorących udział w poszczególnych procesach. Wraz z opracowaniem zintegrowanej dokumentacji systemowej zostanie opracowany nowy schemat organizacyjny z propozycją nowych zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk wskazanych w poszczególnych procedurach. Pozwoli to na wskazanie konkretnych odpowiedzialności osób/komórek za realizację poszczególnych obowiązków oraz wyeliminowanie zbieżnych odpowiedzialności w ramach poszczególnych systemów.


Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania:

• Łatwiejsze zarządzanie firmą w ramach jednego, wspólnego systemu;
• Jednolita dokumentacja
   (procedury, jak i procesy odnoszące się do różnych systemów są w sposób przejrzysty i logiczny powiązane ze sobą);
• Zmniejszenie ilości dokumentacji przez jednoczesne uwzględnienie aspektów jakościowych i związanych z bezpieczeństwem systemu kolejowego;
• Kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące;
• Jednoznaczne ustalenie podziału odpowiedzialności i kompetencji pracowników w różnych obszarach działalności firmy;
• Elastyczność w stosunku do wprowadzania wymagań przyszłych norm i wymagań prawnych;
• Połączenie działań, komórek i nakładów
• Eliminacja dublowania działań i zmniejszenie kosztów generowanych w poszczególnych obszarach;
• Ułatwienie szkoleń i rozwoju;
• Wspólne audyty: wewnętrzne i okresowe;
• Okresowe przeglądy kierownictwa;
• Ograniczenie komórek odpowiedzialnych za system;
• Zwiększenie prestiżu i konkurencyjności firmy;
• Lepszy wizerunek firmy;
• Przewidywanie zmian prawnych;
• Zmniejszenie nakładów firmy na wdrożenie i prowadzenie nadzoru systemów, w związku z realizacją różnych celów w sposób zintegrowany,
• Uzyskanie efektu synergicznego (wzajemnego wzmocnienia) przy funkcjonowaniu systemów,
• Wspólna, pisana podobnym „językiem” dokumentacja zawierająca elementy wymagane przez normy integrowane