OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Zarządzanie jakością

Oferujemy opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania jakością. Systemy jakością podwyższają ogólną rentowność, umacniają pozycję firmy i zwiększają zaufanie klientów. Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników.

Ze względu na nasze doświadczenie związane z systemami zarządzania świadczymy usługi w zakresie: 

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 26000
 • ISO 27001
 • ISO 31000
 • BS 25999
 • ISO 22000/HACCP
 • ISO TS 16949
 • PN-N 18001
 • PN-EN ISO/ IEC 17025
 • SA 8000
 • AA 1000

Wdrożenie to ogromne i długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów. Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 lub którąś z jakościowych norm branżowych przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się przede wszystkim w:

 • podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym
 • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta
 • uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności
 • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji