OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Analiza RAMS

Szanowni Państwo,

W myśl Standardu IRIS, producent zobowiązany jest nie tylko do prowadzenia analizy bezpieczeństwa (z zaleceniem metody FMEA), ale również do prowadzenia analizy RAMS w celu zapewnienia wzrostu niezawodności (Reliability), dostępności części (Availability), podatności na utrzymanie na utrzymanie (Maintainability) oraz bezpieczeństwa wyrobów (Safety). Producent kolejowy zobowiązany jest do prowadzenia analizy RAMS, podobnie jak dla analizy ryzyka dla wszystkich etapów cyklu życia wyrobu.
Eksperci OTTIMA plus  przeprowadzają analizy RAMS dla systemów kolejowych. OTTIMA plus  może sprawdzić Państwa technologię i firmę na podstawie norm międzynarodowych, co pozwoli Państwu uzyskać przewagę nad konkurencją.