OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

AEO- Upoważniony przedsiębiorca

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO  - z ang. Authorised Economic Operator) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r.  oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.) . Przepisy zostały  ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa  do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami.
Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów poza wspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne.
Kryteria oceny odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).  Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.


CO DAJE UZYSKANIE ŚWIADECTWA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY AEO?

Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony a także z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z następujących ułatwień:W przypadku złożenia przez AEO wniosku o stosowanie uproszczeń organy celne nie będą badały ponownie tych warunków, które już były badane przy przyznawaniu świadectwa AEO.