OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Centrum Szkoleń

Uprawnienia szkoleniowe

Firma OTTIMA plus Sp. z o.o. posiada:

 • Decyzje Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. - wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty.
 • Wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
 • Wpis do rejestru firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  Nr ewidencyjny 2.24/00029/2013
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. 
  Nr w rejestrze 30/2013/RPPKPTN
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania kursów.
  Nr w rejestrze DD-09-1/01-13/P i DD-09-2/01-13-P

 

 

 

Do góry