OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
NAJLEPSZE szkolenia na rynku

Centrum Szkoleń

Szkolenia RID

OTTIMA PLUS SPECJALIZUJE SIĘ W REALIZACJI  PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W BRANŻY KOLEJOWEJ W ZAKRESIE:

KURS DLA DORADCÓW (RECERTYFIKACJA) DS. BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kurs doskonalący (recertyfikacja uprawnień) przeznaczony jest dla doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych przedłużających swoje uprawnienia na kolejne 5 lat. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.