OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Zbliża się termin złożenia rocznych raportów bezpieczeństwa!

Zbliża się termin złożenia rocznych raportów bezpieczeństwa!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż 30 czerwca mija termin złożenia rocznych raportów bezpieczeństwa przez zarządców infrastruktury, przewoźników oraz ECM.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że przepisy Ustawy o transporcie kolejowym nakładają na przedsiębiorcę kolejowego obowiązek terminowego złożenia raportu, a co należy podkreślić, na jego prawidłowe wypełnienie składają się dwa elementy: terminowość działania przedsiębiorcy oraz dokument stanowiący ww. raport bezpieczeństwa. Oznacza to, że w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym, z raportem bezpieczeństwa zostaje uznany przez Prezesa UTK  wyłącznie w przypadku, gdy będzie on zawierał wszystkie wymienione w Ustawie elementy. Pominięcie w treści raportu jednego z  elementów powoduje, że nie może on być uznany za ustawowy raport bezpieczeństwa, co z kolei wiąże się z nałożeniem kar finansowych na przedsiębiorce. Szczególna uwagę należy zwrócić na nowe elementy dot. opracowania raportu, co może zwiększać ryzyko nieprawidłowego wypełnienia raportu.

W związku z powyższym OTTIMA plus  opracowała interpretację zasad sporządzenia raportu dodając komentarz dla poszczególnych zapisów, oferując usługę polegającą na opracowaniu raportów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz ECM.

Oferujemy atrakcyjną cenę, wysoką jakość dokumentu oraz elastyczność w procesie opracowania!


Zapytania ofertowe prosimy przysyłać na adres: handlowy@ottima-plus.com.pl