OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Zarządzanie jakością w publicznym transporcie pasażerskim - zapraszamy na seminarium

Zarządzanie jakością w publicznym transporcie pasażerskim - zapraszamy na seminarium

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem na stronie Urzędu Transportu Kolejowego „Podręcznika wdrażania systemów zarządzania jakością wraz z normami i miernikami dla pasażerskich przewoźników kolejowych”, opracowanego na zlecenie UTK przez firmę OTTIMA plus  pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia zawarte w Podręczniku. Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 17 czerwca 2014r.
w Warszawskim Domu Technika NOT.


Podczas spotkania zostaną omówione m.in.:

  • Aspekty prawnych i technicznych wymagań implementacji normy
  • Czynników determinujących jakość w oparciu o zapisy normy PN-EN 13816:2004 oraz PN-EN 15140:2006
  • Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007)
  • Normy PN-EN ISO 9001– Systemy zarządzania jakością;

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Zgajewska - Kluczna e-mail: handlowy@ottima-plus.com.pl tel. kom. 668 894 573