OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Poszukujemy specjalistów z branży kolejowej

Poszukujemy specjalistów z branży kolejowej

Firma OTTIMA plus Sp. z o.o. poszukuje specjalistów z branży kolejowej, którzy będą współpracować z firmą OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie opracowywania dokumentacji DSU dla lokomotyw, wagonów towarowych w tym cystern oraz pojazdów specjalnych. Firma oferuje współpracę w ramach umowy o dzieło/zlecenie.

 

Wymagania:

-          Znajomość projektowania cykli przeglądowo-naprawczych,

-          Umiejętność projektowania czynności przeglądowo-naprawczych zgodnie
z Rozporządzeniem MI z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.

 

Aplikacje prosimy składać na adres biuro@ottima-plus.com.pl.

Nadmieniam, że firma OTTIMA plus Sp. z o.o. buduje silny wizerunek ekspertów  z różnych dziedzin i zagadnień w branży kolejowej.

Zapraszamy do współpracy.

 

Regulacje wewnętrzne wymagania:

-          Umiejętność sporządzania instrukcji,

-          Znajomość prowadzenia ruchu kolejowego i eksploatacji infrastruktury,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.

 

Projekty dotyczące sterowania ruchem kolejowym wymagania:

-          Znajomość technik ruchu kolejowego,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.


Regulaminy pracy bocznic kolejowych wymagania:

-          Znajomość warunków prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicach kolejowych,

-          Znajomość techniki kolejowej na bocznicach kolejowych,

-          Znajomość przepisów prawnych związanych z infrastrukturą na bocznicach kolejowych,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.

 

Certyfikacja wyrobów kolejowych zgodnych z TSI wymagania:

-          Znajomość procesu certyfikacji wyrobów kolejowych zgodnych z TSI,

-          Biegła znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz przepisów prawnych związanych z branżą kolejową,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.

 

Proces uzyskiwania świadectw dopuszczenia typu wymagania:

-          Znajomość uzyskiwania świadectw dopuszczenia typu,

-          Znajomość Rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz przepisów prawnych związanych
z branżą kolejową,

-          Dyspozycyjność,

-          Biegła znajomość obsługi komputera,

-          Umiejętności związane z inteligencją techniczną.

Do góry