OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
Tworzymy przestrzeń
dla Twojego biznesu

Aktualności

Referencje z UTK

Referencje z UTK

Z radością informujemy, iż firma OTTIMA plus opracowała na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego "Podręcznik wdrażania systemów zarządzania jakością wraz z normami  i miernikami dla Pasażerskich Przewoźników Kolejowych". Podręcznik jest podstawą wdrażania systemu zarządzania jakością oraz zawiera opis referencyjnych norm jakości wraz z zestawem mierników do ich pomiaru, które będą podstawą oceny Prezesa wdrożenia art. 28 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007).
Podręcznik stanowi interpretację zapisów z norm: PN- EN 13816:2004 oraz PN- EN 15140: 2006.
Poniżej zamieszczamy referencje UTK potwierdzające prawidłową realizację projektu.