OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Trwa rekrutacja na szkolenie Teraz Twoja Kolej organizowane w terminie 29-30.05.2014r. w Lipowej

Trwa rekrutacja na szkolenie Teraz Twoja Kolej organizowane w terminie 29-30.05.2014r. w Lipowej

I. OTTIMA plus Sp. z o. o OFERUJE OTWARTE SZKOLENIE Z ZAKRESU
TERAZ TWOJA KOLEJ:
 • Audytor wewnętrzny  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Audytor wewnętrzny  Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Menadżer ds. analizy i oceny ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

OFERTA SZKOLENIA SKIEROWANA JEST DO: kadry zarządzającej systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, zarządców infrastruktury oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) dla przewoźnika kolejowego, a także pracowników związanych odpowiedzialnych za dopuszczenia do ruchu kolejowego.


Uczestnicy szkolenia otrzymują oficjalne bezterminowe certyfikaty z ukończenia szkolenia. Certyfikaty są wydawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego.

 *Na szkoleniu będą omawiane m.in. praktyczne doświadczenia podczas procesu certyfikowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem, a także:
 •  Problemy integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, a System Zarządzania Utrzymaniem MMS w kontekście ECM będącego przewoźnikiem lub zarządcą infrastruktury;
 • Specyficzne wymagania bezpieczeństwa i obowiązki w tym zakresie podmiotów rynku kolejowego
 • TSI, a SMS i MMS- kluczowe problemy interpretacyjne;
 • Jak utrzymywać infrastrukturę kolejową w kontekście funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Jak przeprowadzać ocenę znaczących zmian ( technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych) w kontekście praktyki i integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Kluczowe problemy we wdrażaniu i przechodzeniu kontroli i audytów Urzędu Transportu Kolejowego- doskonalenie systemu po kontroli;
 • Doświadczenia światowe w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a Unijne regulacje- różnice, podejścia, doświadczenia.
II . SZKOLENIE Z ZAKRESU UAKTUALNIENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

! UWAGA Zagrożenie utraty certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa dla Zarządców Infrastruktury.

 
W związku z restrykcyjną polityką Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie oceny stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem po dokonaniu obserwacji rynku i jego potrzeb w tym zakresie i wystąpieniu zdarzeń utraty certyfikatów bezpieczeństwa przez niektórych przewoźników i toczących się postępowań wyjaśniających proponujemy Państwu organizację bardzo ważnego spotkania mającego charakter szkolenia i dyskusji na temat problemów z praktyczną implementacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

W związku z posiadaniem pełnej wiedzy na temat powyższych potrzeb oraz umiejętności przedstawienia praktycznych rad, sugestii i pomocy w zakresie dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem do wymagań i oczekiwań UTK proponujemy jeszcze w tym roku bardzo ważne szkolenie dla:

 • Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa;
 • Pracowników pełniących funkcję audytorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Prezesów i osób zarządzających, które wykazują troskę i chęć wyeliminowania zagrożenia utraty certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa
 • Inne zainteresowane strony

Przyjedź na szkolenie i zabezpiecz się przed ryzykiem utraty certyfikatu.

Na szkoleniu w zostaną zaprezentowane materiały zawierające skompilowane uwagi i zastrzeżenia Urzędu Transportu Kolejowego oraz interpretacje firmy OTTIMA plus w zakresie praktycznego zaimplementowania wymagań prawnych


Zapraszamy do kontaktu:
Izabela Stachurska
handlowy@ottima-plus.com.pl
668 894 571