OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

26.03.2014- Prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty budowy Systemu Zarządzania Jakością w przewozach pasażerskich- Zapraszamy

26.03.2014- Prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty budowy Systemu Zarządzania Jakością w przewozach pasażerskich- Zapraszamy

Szanowni Państwo,


Firma OTTIMA plus Sp. z o. o zachęca do udziału w szkoleniu z zakresu:
„ Obowiązku wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz określenia norm jakości przez przewoźników pasażerskich zgodnie
art. 28 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1371”


SZKOLENIE MA NA CELU:

Przedstawienie wytycznych podczas wdrażania systemu zarządzania jakością wraz z zestawem mierników do ich pomiaru, które będą podstawą oceny Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie stopnia wdrożenia art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007) oraz przyjęcia i określenia standardów jakości (w polskim tłumaczeniu rozporządzenia „norm”), w tym kryterium oceny spełnienia normy (miernika) oraz monitorowania jakości usług z uwzględnieniem:

  • Normy PN-EN ISO 9001:2009;
  • Normy PN-EN 15140: 2006- Publiczny transport pasażerski- Wymagania podstawowe i zalecenia dotyczące systemów miar jakości dostarczanych usług;
  • Normy PN-EN 13816: 2004- Transport- Logistyka i usługi- Publiczny transport pasażerski- Definicja jakości usług- ukierunkowanie i pomiar

 

ADRESACI:

W związku z faktem, iż firma OTTIMA plus na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego miała przyjemność opracować podręcznik z zakresu „Wdrażania systemów zarządzania jakością wraz z normami i miernikami dla pasażerskich przewoźników kolejowych”, chcielibyśmy podzielić się pełną wiedzą na temat danego obszaru oraz umiejętności przedstawienia praktycznych rad, sugestii. Szkolenie  adresowane jest dla wszystkich przewoźników pasażerskich w transporcie kolejowym w tym:

  • Transportu aglomeracyjnego
  • Transportu regionalnego
  • Transportu dalekobieżnego

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szkolenie odbędzie się w terminie 26.03.2014r. w Salach szkoleniowych Europrofes w Katowicach

  • Cena: 490,00 +23 % VAT/ osobe
    słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych +23% VAT


  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ