OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Nabór na kurs: LICENCJA MASZYNISTY

Nabór na kurs: LICENCJA MASZYNISTY

OTTIMA plus Sp. z o.o. zaprasza na kurs zakończony egzaminem z zakresu: LICENCJA MASZYNISTY


Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2011r.  w sprawie licencji maszynisty – Dziennik Ustaw nr 66 poz.34


Rozpoczęcie kursu: 28 marca (tryb weekendowy)


Czas trwania: 35 dni (220 godzin – teoria, 37 godzin zajęcia praktyczne)


Cena szkolenia : 5 300,00 PLN/osoba

W cenie szkolenia :wykłady, ćwiczenia, jazda symulatorem lokomotywy EP09 (Warszawa) i egzamin testowy.


Miejsce szkolenia: Katowice, ul Stawowa 10


Cel szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie dotyczącym:

- Technologii kolejowej, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji

- Zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania

- Sposobów funkcjonowania kolei

- Pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru

 

Absolwenci po zakończonym kursie przystępują do egzaminu końcowego, po jego zdaniu otrzymują "Świadectwo zdaniu egzaminu maszynisty".


OTTIMA plus Sp. z o.o. uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty zarejestrowany pod NR 04/13 oraz zatwierdzony program szkolenia przez Urząd Transportu Kolejowego.


Kontakt:
Ewa Worwąg
szkolenia@ottima-plus.com.pl
668 894 572