OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

OTTIMA plus partnerem III Ogólnopolskiej Konferencji -Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse – Strategie – Kompetencje 27.11.2013r. Zapraszamy

OTTIMA plus partnerem III Ogólnopolskiej Konferencji -Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse – Strategie – Kompetencje 27.11.2013r. Zapraszamy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse – Strategie – Kompetencje” wpisała się trwale w harmonogram ekonomicznych inicjatyw skupionych na problematyce nowoczesnego kreowania wartości przedsiębiorstw. Konferencja organizowana w tym roku jest już trzecią edycją tego przedsięwzięcia promujących nowoczesne podejście do kreacji wartości przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Celem konferencji jest zebranie dotychczasowego dorobku teorii i praktyki aktualnego nurtu zarządzania. Kryzys gospodarczy jest coraz bardziej dotkliwy na świecie ale w szczególności w Europie. Skutki wynikające z tego zjawiska są niekorzystne dla przedsiębiorstw. Kreacja wartości jest utrudniona w sytuacji zmniejszonej liczby zamówień oraz mniejszej konsumpcji dóbr. Jak wskazują teoretycy i praktycy zarządzania obroną przed negatywnymi skutkami kryzysu jest innowacyjność produktów, procesów i modeli biznesu. Nasuwają się wątpliwości i kluczowe pytania: Jak tworzyć innowacje jeśli przedsiębiorstwa mają problemy w obszarze finansowania działalności operacyjnej? Jak pogodzić ambitne, krótkoterminowe cele udziałowców z długoterminowym procesem wdrażania innowacji? Jak zadowolić wszystkie grupy interesariuszy wobec ograniczonych możliwości firm? Jakie koncepcje zarządzania i finansów mogą wspomóc menadżerów wobec ich współczesnych problemów? Jak dobrać odpowiednie koncepcje i metody zarządzania aby osiągnąć skuteczność w procesie budowy wartości? Na czym opierać strategię wzrostu wartości przedsiębiorstw? Jak projektować efektywne modele biznesu? Na te pytania oraz zidentyfikowane problemy podczas obrad odpowiadać będą uczestnicy niniejszej konferencji.


Program konferencji
1. Blok tematyczny : Finanse

Temat wiodący: Poszukiwanie efektywnych sposobów pomiaru wartości przedsiębiorstw (kreacji i destrukcji wartości).
Zagadnienia szczegółowe:
1.Nowoczesne miary finansowe pomiaru i monitorowania kreacji wartości przedsiębiorstw.
2.Zarządzanie kapitałem finansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw.
3.Efektywność różnych źródeł finansowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.
4.Zarządzanie ryzykiem finansowym w procesach zarządzania wartością przedsiębiorstw.
5.Rola funduszy inwestycyjnych w budowie wartości przedsiębiorstw.

2. Blok tematyczny: Strategie i Modele Biznesu
Temat wiodący: Aktualne problemy wdrażania strategii kreacji wartości przedsiębiorstw oraz efektywnych modeli biznesu w dobie kryzysu.
Zagadnienia szczegółowe:
1.Nowoczesne strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw.
2.Nowoczesne metody zwiększania wartości przedsiębiorstw.
3.Zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw.
4.Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości.
5.Restrukturyzacja w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
6.Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie budowy wartości przedsiębiorstw.
7.Kluczowe błędy menadżerskie w procesie wdrażania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.

3. Blok tematyczny: Kompetencje
Temat wiodący: Problemy zarządzania kluczowymi talentami w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na wzrost wartości.
Zagadnienia szczegółowe:
1.Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach zorientowanych na wzrost wartości.
2. Zarządzanie wiedzą a kreacja wartości.
3.Innowacyjność a budowa wzrostu wartości przedsiębiorstw.
4.Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw.
5.Zachowania organizacyjne wobec zarządzania zmianą zorientowaną na wzrost wartości przedsiębiorstw.
6.Zjawiska destrukcji wartości spowodowane błędami w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Komitet naukowy konferencji

 • dr Marek Jabłoński – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Prof. dr hab. Andrzej Herman
 • Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
 • Prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak
 • Prof. dr hab. Anna Francik
 • dr hab Andrzej Cwynar
 • dr Wiktor Cwynar
 • dr Krzysztof Zamasz
 • dr Adam Jabłoński
 • dr inż. Piotr Saługa
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Sroka
Sekretariat konferencji:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1 c
41-300 Dąbrowa Górnicza
 • mgr Marta Bednarczyk – sekretarz konferencji
  e-mail: mbednarczyk@wsb.edu.pl
  tel. 32 295 93 56

Ważne terminy:

 • Aktualne informacje na stronie konferencji: www.wsb.edu.pl/zwp
  25.10.2013
 • Zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniami artykułów
  20.11.2013
 • Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów
  31.10.2013
 • Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
  31.10.2013
 • Ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów
  27.11.2013
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ